Kysymyslomake

Tällä lomakkeella voit lähetää REACH-, CLP- ja biosidiasetuksiin liittyvät kysymykset. Autamme yrityksiä ymmärtämään em. asetusten mukaiset velvoitteensa, mutta emme ratkaise yrityskohtaisia ongelmia.

Jos sinulla on REACH-IT-järjestelmään, biosidivalmisterekisteriin (R4BP), IUCLID- tai CHESAR-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA).

Pyrimme vastaamaan viikon kuluessa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin. Vastaus lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kysymyslomakkeella voit jättää myös soittopyynnön.

Antamasi tiedot merkitään Tukesin kemikaalineuvontaa koskevaan rekisteriin. Tietoa henkilötietojen käsittelystä Tukesissa ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta tukes.fi/tietosuoja